Evästeet

Satotukku Oy:n verkkosivuston käyttöä seuraamme evästeiden kautta. Ne tallentavat anonyymissa muodossa tietoja muun muassa siitä, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet, millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat.
 
Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme käyttäjäystävällisemmäksi ja seuraamaan sivustolle tehtyjen kehityksien tuloksia.
 
Evästeet voit poistaa käyttämästäsi selaimesta sen valmistajan ohjeiden mukaan. Evästeiden poisto saattaa vaikuttaa joidenkin sivujen toimivuuteen.
 
Lisätietoja evästeistä löytyy Traficomin sivulta.